На 26 и 27 май 2017г. в хотел „Хемус“, град София SIETAR-България и Международно дружество „Елиас Канети“ с любезното съучастие на Сдружение „Етнотолеранс“ и електронното списание „Реторика и комуникации“ проведоха конференция на тема: „ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГВИЗЪМ“

Основните проблемно-тематични секции бяха:

  • Интеркултурализъм в новата гео-политическа ситуация.
  • Нови измерения на интеркултурализма в образованието, езиковедските и литературни изследвания и практики.
  • Билингвизъм в науките за образованието и филологията:

- Овладяване на езика в детска възраст (психолингвистични, социолингвистични и др. аспекти)

-    Методика на преподаване на деца с друг майчин език в предучилищна и начална училищна възраст.

В конференцията взеха участие над 50 човека  – университетски преподаватели, учители, експерти от НПО сектора, гости от български училища в Германия и др.

В електронното научно списание „Реторика и комуникации“ в 26 брой, януари 2017 са публикациите от конференцията на SIETAR, проведена на 1 юли 2016 г. Те могат да бъдат прочетени на този линк

На 1 юли 2016г. се проведе годишната конференция на SIETAR – България.

 За пета поредна година домакин е СУ „Св. Климент Охридски“. Съорганизатор е СНЦ „Етнотолеранс“, а медиен партньор – електронното научно списание „Реторика и комуникации.“

При откриването на конференцията проф. д-р Янка Тоцева – председател на УС на Сдружение „Етнотолеранс“, а също така и председател на УС на SIETAR – България и член на УС на SIETAR – Европа насочи вниманието към предстоящия конгрес на  SIETAR – Европа, който ще се проведе от  22 до 27 май 2017г. в Дъблин на тема: „21th Century Waves of Change: Cultural Dexterity for Turbulent Times“.

Работата на конференцията протече в рамките на два панела.

Водещ на първия – Мултикултурността в новата геополитическа ситуация и теоретични перспективи беше проф. дсн Цветан Давидков, а на втория – Мултикултурност – нови измерения в науките за образованието, в езиковедските и литературни изследвания и практики – проф. дфн Пламен Макариев.

На конференцията бяха представени десет доклада от преподаватели в СУ „Климент Охридски“, Технически университет – София, Европейски политехнически университет – Перник, Национална спортна академия „Васил Левски“ – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Тематичните акценти в първия панел бяха свързани с анализ на семиотичните, наративни и архетипови аспекти на мултикултурността; културната идентичност; границите на интеркултурната компетентност, признанието, толерантността, манипулацията; връзката на феминизма с мултикултурализма.

Във втория панел бяха представени и дискутирани проблемите на европейската идентичност и мултикултурността в речи на български и европейски политици; мултикултурните измерения на ромската и социалната интеграция, а също така на олимпийското образование и изучаването на преводна литература в началното училище като основа за опознаване на мултикултурния свят.

Представянето на конференцията на сайта на SIETAR - Europe може да се види тук: http://www.sietareu.org/activities/news-archive/842-sietar-bulgaria-conference