Днес в електронната система на Фонд «Активни граждани България» по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. в рамките на първия конкурс за стратегически проекти подадохме проект на тема: «Млади активни граждани с дигитална медийна грамотност». Той беше разработен в партньорство с Институт по реторика и комуникации.

08.12.2018 год., в гр. София, се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел "Етнотолеранс". На него беше направен отчет за работата и беше избран нов Управителен съвет.

На 13 октомври 2017г. в ПГ по транспорт - гр. Разлог се проведе информационна среща за стартирането на проекта "Семейство - училище - общество: знаещи, можещи, успешни" . Директорката г-жа Емилия Йорданова, която е ръководител на проекта и проф. д-р Янка Тоцева, която представлява партньора СНЦ "Етнотолеранс" представиха своите очаквания за работата по изпълнението на проекта.

Родителите и учителите, участници в "Академията за партньорство", която се реализира с участието на СНЦ "Етнотолеранс" имаха възможност да се включат в първото обучение, проведено от доц. д-р Йосиф Нунев на тема:"Съвместна работа между семейство и училище".

В списание  „Реторика и комуникации“, бр. 32, януари 2018 г., са публикуване част от докладите представени на конференцията „ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГВИЗЪМ“ проведена през май 2017 година. Те мога да бъдат намерени на: този линк.

На 26 и 27 май 2017г. в хотел „Хемус“, град София SIETAR-България и Международно дружество „Елиас Канети“ с любезното съучастие на Сдружение „Етнотолеранс“ и електронното списание „Реторика и комуникации“ проведоха конференция на тема: „ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГВИЗЪМ“

Основните проблемно-тематични секции бяха:

  • Интеркултурализъм в новата гео-политическа ситуация.
  • Нови измерения на интеркултурализма в образованието, езиковедските и литературни изследвания и практики.
  • Билингвизъм в науките за образованието и филологията:

- Овладяване на езика в детска възраст (психолингвистични, социолингвистични и др. аспекти)

-    Методика на преподаване на деца с друг майчин език в предучилищна и начална училищна възраст.

В конференцията взеха участие над 50 човека  – университетски преподаватели, учители, експерти от НПО сектора, гости от български училища в Германия и др.