СНЦ "Етнотолеранс" стартира нов проект № KA220-NI-21-36-34412 REACT: Recognising Extremism and Conspiracy Theories.  Консорциумът за изпълнението му се ръководи от Университет Лайбниц от Хановер и включва партньори от Австрия, Дания, Германия и България. Проектът ще се реализира в периода 28.02.2022 – 27.02.2025 г. От България участници са и 140 СУ "Иван Богоров" - София. 

Проектът има две основни цели:

1) Първата цел е да се даде възможност на училищата и учителите непрекъснато да наблюдават присъствието на екстремистки вярвания и конспиративни теории. Ще бъде разработен въпросник за проучване на разпространението на екстремистки вярвания и конспиративни теории сред учениците в гимназиален етап, както и техния тематичен фокус, за да могат да реагират учителите и да осъществяват превенция и интервенция.

2) Втората цел е обогатяване на компетентностите на учителите по отношение на разпознаването и справянето с конспиративни теории. Това ще стане чрез разработване на учебна програма и материали, който улесняват разпознаването на конспиративните теории и екстремистките разкази и дават възможност за дидактическа намеса, която е съобразеня със съответните разкази. Тези материали ще бъдат тествани и финализирани по време на проекта и може да се използват самостоятелно от училищата след проекта, за да могат учениците да участват като европейски граждани по отговорен, ориентиран към демокрацията начин, базиран на основните европейски ценности.