НОВИНИ

На 17 и 18 юни 2010 година в Шумен се проведе работилница по фотография с деца и тийнейджъри от ромската общност. Целта беше те да развият уменията си за изразяване, да научат повече за света и себе си, да получат възможност да изявят гласа си. Това беше част от работата по проект "Ателие Третото око" подкрепен в Шумен от нашата организация и от ромска фондация "Искра". Главният организатор Ели Иванова и доц. Янка Тоцева заедно с група деца от VI OУ „Еньо Марковски” обиколиха ромската махала известна като "Бялата пръст" и направиха много снимки. Инициативата е наречена „Третото око”, за да ни напомня за силат а на фотографията да улавя неуловимото и заради значението на третото око като символ на просветлението в индийската традиция.

На 6 юли в център Хаспел, София, беше открита изложба с фотографиите на децата.

Планираме това ателие да стане ежегодно и през следващото лято да привлечем повече участници.

Снимките направени от децата в Шумен може да видите тук .

През месец ноември те ще станат част от изложбата посветена на международния ден на толерантността, който „Етнотолеранс” традиционно отбелязва със специално събитие.

 

юни 2010 г.

След получаване на покана за изготвяне на оферта от страна на ТПП-Шумен, СНЦ "Етнотолеранс" успешно организира междуучилищния дебат, който се проведе на 10 юни в Актовата зала на ГПЧЕ "Н. Вапцаров". Междуучилищният дебат на тема: ”Проблеми и възможности при професионалната реализация на младите хора" е заключителна дейност по проект „Младите хора – социално ангажирани, мотивирани за учене през целия живот”, Договор № BG051PO001- 4.2.03/590 от 13.10.2009 г.,ИСУН BG051PO001 – 4.2.03-0671, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Дебатът се проведе с активното участие на бенефициенти от клубовете „Активен гражданин” от училищата–партньори по проекта - ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров", ПГИ, ПСАГ и СОУ "Панайот Волов".

Дебатът започна с презентация на доц. д-р Янка Тоцева -консултант на клубовете на тема „Проучване състоянието на пазара на труда в региона и влиянието на различните фактори при професионалната реализация на младите хора", в която тя представи актуалното състояние на икономиката в област Шумен и пазара на труда. Специално внимание отдели на мотивацията за практикуване на професията и на факторите, от които зависи реалното включване.

По един представител от четирите училищни клуба направи кратка презентация.
Първа се включи Севил Боз от ПГИ. В началото на презентацията си тя представи накратко историята и актуалното състояние на икономическото образование в Шумен. Запозна участниците в срещата със спецификата на професионалната подготовка и възможностите за професионална реализация на бъдещите икономисти.
Петър Петров от ПГСАГ също представи с много добра визуализация училището си, специалностите в него, фирмите за практика и потенциалните работодатели.
Третият участник - Лидияна Желева от СОУ "Панайот Волов" разказа за профилираното обучение в своето училище и сподели желанието си да има повече практическа подготовка.
Последният от тази група - Павел Боянов от ПГОХХТ "Проф. д-р Асен Златаров" привлече вниманието на участниците с интересната си презентация, в която предостави информация за свободните работни места по специалности и професии в сферата на хранително-вкусовата, химическата и шивашката промишленост в отделните общини на област Шумен.

След кратка почивка започна свободната дискусия. В нея учениците направиха редица предложения за подобряването на достъпа до пазара на труда на младите хора с професионална подготовка. Други задаваха интересни въпроси към своите връстници за техните желания и очаквания за бъдеща реализация в живота и труда.
Участниците дадоха убедителни и изчерпателни отговори на въпросите:
- Считате ли, че училището ви е подготвило достатъчно добре, за да можете да се справите с работата по специалността си?
- Искате ли да практикувате професиятаси? Ако „не” какви алтернативи бихте избрали?
Дебатът завърши с награждаване на най-активните участници в дебата и най-добрите от работата в училищните клубове.

май 2010 г.

Председателят на УС на СНЦ "Етнотолеранс" доц. д-р. Янка Тоцева участва във второто заседание на новоизбрания УС на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

април 2010 г.

Председателят на УС на СНЦ "Етнотолеранс" доц. д-р. Янка Тоцева със заповед на министър Сергей Игнатов е избрана за член на УС на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Тя участва в първото заседание на новоизбрания УС на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. УС обсъди и прие доклада на директора на Центъра за работата му през 2009-та година и новата три годишна програма на Центъра.

март 2010 г.

На 10-11 март в Брюксел се проведе експертна среща по проекта Romaninet - a multimedia romani course for promoting linguistic diversity and improving social dialogue, Lifelong Learning Programme, KA2 LANGUAGES. Сдружение "Етнотолеранс" беше представено от доц. Янка Тоцева и д-р Йосиф Нунев. По време на работата бяха обсъдени проблеми на подготовката на мултимедийния курс по ромски език и история.

Двамата бълграски експерти взеха участие в Европейската конференция, посветена на отчитането на напредъка в интеграцията на ромите, като резултат от проектни интервенции на Европейската комисия.

февруари 2010 г.

На 4 и 5-ти февруари в Университета в Манчестър се проведе първата работна среща по проекта Romaninet - a multimedia romani course for promoting linguistic diversity and improving social dialogue, Lifelong Learning Programme, KA2 LANGUAGES. Сдружение "Етнотолеранс" беше представено от доц. Янка Тоцева. По време на работата бяха обсъдени работния график и актуализираните задачи на участниците по проекта. Беше взето решение втората работна среща да се проведе в България през месец септември.

 

20.12.2009

СНЦ „Етнотолеранс” – Шумен в партньорство с ОУ „Братя Миладинови”, гр. Русе, ОУ „ Христо Ботев”- с. Руец, общ. Търговище, ОУ „Паисий Хилендарски” - с. Надарево, общ.Търговище, ОУ „В. Левски", село Градище, общ. Шумен, III ОУ „Димитър Благоев” – гр. Шумен, СОУ „Сава Доброплодни” – гр. Шумен, 149 СОУ „Иван Хаджийски” - София и 54 СОУ „Св. Иван Рилски” – София кандидатства с проект на тема "Опознай различния до теб" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001- 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.”

14.11.2009

Днес от 10 часа в зала 211 на Педагогическия факултет на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" се проведе дискусия на тема:"Миграция и интеграция".
Организатори на форума са: Европа директно , сдружение "Етнотолеранс" и Педагогически факултет.
Дискусията беше по повод 16 ноември - международния ден на толерантността. Такива дискусии се провеждат за трета поредна година в университета.
Участваха директори на училища от Шуменска, Търговищка и Разградска област, студенти от магистърската програма по Управление на образованието, университетски преподаватели.
Специален гост беше д-р Йосиф Нунев - държавен експерт в Дирекция "Образователна среда и образователна интеграция на МОМН"
Участниците обсъдиха проблемите на вътрешната и външната миграция и техните отражение върху училищните политики и практики.
Директорите на малки селски училище разказаха за своя опит в работа с деца, чийто родители са икономически мигранти в страни от Западна Европа.
Бяха споделени тревоги от очакваните мигрантски потоци от Африка и Азия.
Специално внимание беше отделено на темата за българите в чужбина, които извеждат своите деца, голяма част от които за съжаление не продължават образованието си там и имат сериозни трудности при интегрирането си в чуждите училища.
Беше повдигната и темата за децата на бежанците и на бесарабските българи, които се обучават в българското училище.

Тази дискусия беше поредната изява на сдружение "Етнотолеранс" по посока традиционното отразяване на международния ден на толерантността.


ноември 2009 г.
Проект на тема Romaninet - a multimedia romani course for promoting linguistic diversity and improving social dialogue, Lifelong Learning Programme, KA2 LANGUAGES, подготвен от консорциум, в който е включено Сдружение "Етнотолеранс" получи финансиране от ЕК.
Повече вижте тук


януари 2009 г.
Доц. Янка Тоцева беше гост-лектор в Университета за професионално образование в Ротердам
Повече вижте тук

октомври 2008 г.
Месец на толерантността в Шумен, организиран и проведен от EUROPE DIRECT - Шумен с активната подкрепа на Сдружение "Етнотолеранс" и Педагогически факултет на ШУ "Епископ Константин Преславски"
Повече вижте тук и тук
октомври 2008 г.
Представители на Сдружение "Етнотолеранс" участваха в създаване на Национална лаборатория по интеркултурно образование в рамките на проект, реализиран от Oбщина Благоевград и 4 български университета
Повече вижте тук

август 2008 г.
Сборник "Многообразие без граници", в чието създаване активно участваха членове на Сдружение "Етнотолеранс"
Повече вижте тук

19-20 юни 2008 г.
Семинар на тема "НПО в условията на социо-културно многообразие”
Повече вижте тук

16-17.05.2008 г.
Дискусионен форум по проблемите на интеркултурното образование
Повече вижте тук

15.03.2008 г.
Спечелен проект по Европейския социален фонд
Повече вижте тук

октомври 2007 г.
Карагьоз се завърна
Повече вижте тук

август 2007 г.
Спечелен проект по Програма „Живо наследство”
Повече вижте тук

3 ноември 2004 г.
Международна научна конференция “Образование и толерантност”
Повече вижте тук

10 март 2004 г.
Семинар “Осигуряване на равни възможности и управление на разнообразието в професионалната армия...”
Повече вижте тук

14 януари 2004 г.
Г-жа Дебора Смит – културен аташе и директор на Програмата „Комисия Демокрация” при Посолството на САЩ в България се срещна с екипа на Сдружение “Етнотолеранс”…
Повече вижте тук